Vodič za liječnike s informacijama o primjeni lijeka Xarelto (rivaroksaban)▼

Alt tag
Alt tag

Vodič za liječnike s informacijama o primjeni lijeka Xarelto (rivaroksaban)▼

Uzimanje lijeka kod operativnog zahvata

Ako je potreban invazivni postupak ili kirurški zahvat, ako je moguće i na temelju kliničke procjene liječnika:

  • Xarelto 10/15/20 mg tablete i Xarelto 1 mg/ml granule za oralnu suspenziju se moraju prestati uzimati najmanje 24 sata prije zahvata
  • Xarelto 2,5 mg se mora se prestati uzimati najmanje 12 sati prije zahvata ako je to moguće i na temelju kliničke procjene liječnika. Ako se postupak ne može odgoditi, mora se procijeniti povećani rizik od krvarenja u odnosu na hitnost zahvata.

 

Primjena lijeka Xarelto mora se nastaviti čim prije nakon invazivnog postupka ili kirurškog zahvata pod uvjetom da to dopušta klinička situacija i da je uspostavljena odgovarajuća hemostaza.

Verzija 8; siječanj, 2022.
MA-XAR-HR-0068-1; 17 Jan 2022.