Vodič za liječnike s informacijama o primjeni lijeka Xarelto (rivaroksaban)▼

Alt tag
Alt tag

Vodič za liječnike s informacijama o primjeni lijeka Xarelto (rivaroksaban)▼

Testovi koagulacije

Xarelto ne zahtijeva rutinsko praćenje koagulacijskih parametara. Međutim, mjerenje razine lijeka Xarelto može biti od koristi u iznimnim situacijama gdje informacija o izloženosti lijeku Xarelto može pomoći u donošenju kliničkih odluka, npr. predoziranje i hitne operacije.

 

Anti-faktor Xa testovi, s posebnim kalibratorima specifičnim za Xarelto (rivaroksaban), za mjerenje razine rivaroksabana su komercijalno dostupni. Ako je klinički indicirano, hemostatski status se također može procijeniti protrombinskim vremenom (PV) koristeći Neoplastin kako je opisano u sažetku opisa svojstava lijeka.

 

Vrijednosti sljedećih parametara koagulacije su povišene: protrombinsko vrijeme (PV), aktivirano parcijalno tromboplastinsko vrijeme (APTV) i izračunati međunarodni normalizirani omjer (engl. International Normalized Ratio (INR)). Kako je mjerenje INR-a razvijeno za mjerenje učinkovitosti VKA, ono nije prikladno za mjerenje aktivnosti lijeka Xarelto.

 

Odluke o doziranju i liječenju ne smiju se donositi na temelju rezultata INR-a osim prilikom prelaska bolesnika s lijeka Xarelto na VKA kako je ranije opisano.

Verzija 8; siječanj, 2022.
MA-XAR-HR-0068-1; 17 Jan 2022.