Vodič za liječnike s informacijama o primjeni lijeka Xarelto (rivaroksaban)▼

Alt tag
Alt tag

Vodič za liječnike s informacijama o primjeni lijeka Xarelto (rivaroksaban)▼

Prelazak bolesnika s parenteralnih antikoagulansa na Xarelto

  • Bolesnici na parenteralnom lijeku s fiksnim režimom doziranja poput niskomolekularnog heparina: prekinuti s parenteralnim lijekom i početi s lijekom Xarelto 0-2 sata prije sljedećeg termina primjene parenteralnog lijeka

 

  • Bolesnici koji kontinuirano primaju parenteralni lijek poput intravenskog nefrakcioniranog heparina: s lijekom Xarelto mora se započeti u vrijeme prestanka

Verzija 8; siječanj, 2022.
MA-XAR-HR-0068-1; 17 Jan 2022.