Vodič za liječnike s informacijama o primjeni lijeka Xarelto (rivaroksaban)▼

Alt tag
Alt tag

Vodič za liječnike s informacijama o primjeni lijeka Xarelto (rivaroksaban)▼

Prelazak bolesnika s lijeka Xarelto na parenteralne antikoagulanse

Prva doza parenteralnog antikoagulansa mora se dati u isto vrijeme kada bi se uzimala sljedeća doza lijeka Xarelto.

Verzija 8; siječanj, 2022.
MA-XAR-HR-0068-1; 17 Jan 2022.