Vodič za liječnike s informacijama o primjeni lijeka Xarelto (rivaroksaban)▼

Alt tag
Alt tag

Vodič za liječnike s informacijama o primjeni lijeka Xarelto (rivaroksaban)▼

Prelazak bolesnika s lijeka Xarelto na parenteralne antikoagulanse

Prva doza parenteralnog antikoagulansa mora se dati u isto vrijeme kada bi se uzimala sljedeća doza lijeka Xarelto.

Verzija 7; travanj 2021.
MA-XAR-HR-0055-1; 17 May 2021