Vodič za liječnike s informacijama o primjeni lijeka Xarelto (rivaroksaban)▼

Alt tag
Alt tag

Vodič za liječnike s informacijama o primjeni lijeka Xarelto (rivaroksaban)▼

Ostale kontraindikacije

Xarelto je kontraindiciran tijekom trudnoće i dojenja. Žene reproduktivne dobi moraju izbjegavati trudnoću za vrijeme dok uzimaju Xarelto. Xarelto je također kontraindiciran u slučaju preosjetljivosti na djelatnu tvar ili neku od pomoćnih tvari.

Verzija 8; siječanj, 2022.
MA-XAR-HR-0068-1; 17 Jan 2022.