Vodič za liječnike o riziku od izvanmaternične trudnoće kod primjene
Mirena intrauterinog sustava koji sadrži levonorgestrel (LNG-IUS)

Alt tag
Alt tag

Vodič za liječnike o riziku od izvanmaternične trudnoće kod primjene
Mirena intrauterinog sustava koji sadrži levonorgestrel (LNG-IUS)

Stopa izvanmaterničnih trudnoća

Apsolutna stopa izvanmaterničnih trudnoća koja je primijećena kod žena koje koriste LNG-IUS niska je jer oni imaju visoku kontracepcijsku učinkovitost. Međutim, u slučaju da žena zatrudni dok koristi LNG-IUS, postoji oko 50% šanse da će trudnoća biti izvanmaternična.

 

U kliničkim ispitivanjima s lijekom Mirena u indikaciji kontracepcija, Pearl indeks nakon jedne godine bio je otprilike 0,2, a ukupna stopa neuspjeha kroz 5 godina otprilike 0,7%. Tijekom primjene Mirena sustava u šestoj godini, Pearl indeks bio je 0,35 [95% CI (0,01; 1,95)]. Apsolutna stopa ektopičnih trudnoća u korisnica ovog lijeka bila je približno 0,1% na godinu.

 

Ispitivanjem o incidenciji izvanmaterničnih trudnoća na temelju podataka iz dvije velike baze podataka o zdravstvenoj skrbi u SAD-u, procijenjeno je da je stopa izvanmaterničnih trudnoća u rasponu od 1,7-2,5% svih trudnoća ili 0,11 – 0,23 na 100 žena-godina u žena u dobi od 20 do 39 godina iz opće populacije (uključujući žene koje koriste i koje ne koriste kontracepciju).

verzija 2, srpanj 2021.
MA-MIR-HR-0009-1; 29 Jul 2021