Vodič za liječnike o riziku od izvanmaternične trudnoće kod primjene
Mirena intrauterinog sustava koji sadrži levonorgestrel (LNG-IUS)

Alt tag
Alt tag

Vodič za liječnike o riziku od izvanmaternične trudnoće kod primjene
Mirena intrauterinog sustava koji sadrži levonorgestrel (LNG-IUS)

Izvanmaternična trudnoća i savjetovanje o kontracepciji

 

Žene treba savjetovati o prednostima i rizicima svih raspoloživih opcija kontracepcije, uključujući LNG-IUS, kako bi im se omogućio informirani izbor. To uključuje savjetovanje o njihovom individualnom riziku od izvanmaternične trudnoće tijekom primjene LNG-IUS-a.
Žene koje nakon toga odaberu LNG-IUS trebaju biti educirane o tome kako prepoznati znakove i simptome trudnoće, posebno izvanmaternične trudnoće i važnost hitnog traženja liječničke pomoći ako se pojave neki od tih znakova ili simptoma. Također bi im trebalo savjetovati da se u slučaju da zatrudne tijekom primjene LNG-IUS-a, iako je to malo vjerojatno, odmah obrate liječniku kako bi se isključila ili potvrdila izvanmaternična trudnoća.
Liječnik treba procijeniti rizik od izvanmaternične trudnoće za svaku ženu ponaosob koja smatra LNG-IUS svojim izborom metode kontracepcije.

verzija 2, srpanj 2021.
MA-MIR-HR-0009-1; 29 Jul 2021