Vodič za liječnike o riziku od izvanmaternične trudnoće kod primjene
Mirena intrauterinog sustava koji sadrži levonorgestrel (LNG-IUS)

Alt tag
Alt tag

Vodič za liječnike o riziku od izvanmaternične trudnoće kod primjene
Mirena intrauterinog sustava koji sadrži levonorgestrel (LNG-IUS)

Faktori rizika za izvanmaterničnu trudnoću

 

Faktori rizika za izvanmaterničnu trudnoću uključuju:

 

  • Prethodne izvanmaternične trudnoće
  • Dob (rizik se povećava s porastom dobi)
  • Pušenje (rizik se povećava s povećanjem konzumacije)
  • Prethodni spontani pobačaj ili inducirani pobačaj (iako je jedno ispitivanje pokazalo da nema povezanosti, vidjeti fusnotu † uz tablicu 1)
  • Prethodne spolne bolesti
  • Prethodna operacija jajovoda
  • Neplodnost u povijesti bolesti
  • Više seksualnih partnera
  • Endometrioza

 

Ispitivanje slučajeva s kontrolnom skupinom (engl. case-control study) u svrhu procjene faktora rizika povezanih s izvanmaterničnom trudnoćom provedeno je na temelju podataka iz registra izvanmaterničnih trudnoća u Auvergneu (Francuska) te povezanih ispitivanja slučajeva i kontrola. Sveukupno, 803 slučaja izvanmaternične trudnoće i 1683 porođaja bilo je uključeno u analizu; ovo je osiguralo dovoljnu jačinu za sveobuhvatno ispitivanje svih faktora rizika za izvanmaterničnu trudnoću. Glavni statistički značajni faktori rizika za izvanmaterničnu trudnoću logističkom regresijskom analizom prikazani su u tablici 1.

 

Tablica 1: Statistički značajni faktori rizika za izvanmaterničnu trudnoću finalnom logističkom regresijskom analizom (model slučajnih učinaka), registar Auvergne, Francuska, 1993.-2000.

 

 

Varijable

Prilagođeni OR*

95% CI**

p vrijednost

Dob žene (godine)

 

 

 

<20

0,6

0,2; 2,1

 

20-24

0,9

0,7; 1,3

 

25-29

1

 

0,01

30-34

1,3

1,0; 1,7

 

35-39

1,4

1,0; 2,0

 

≥40

2,9

1,4; 6,1

 

Pušenje

 

 

 

Nikada

1

 

<0,001

Bivši pušač

1,5

1,1; 2,2

 

1-9 cigareta/dan

1,7

1,2; 2,4

 

10-19 cigareta/dan

3,1

2,2; 4,3

 

≥20 cigareta/dan

3,9

2,6; 5,9

 

Prethodni spontani pobačaji

 

 

 

Nijedan

1

 

0,02

1-2

1,2

0,9; 1,6

 

≥3

3,0

1,3; 6,9

 

Prethodni inducirani pobačaji

 

 

 

Nijedan

1

 

0,05

Samo kirurški

1,1

0,8; 1,6

 

Medicinski (medicinski ili kirurški)

2,8

1,1; 7,2

 

Prethodne spolne bolesti

 

 

 

Nijedna

1

 

<0,001

Da, sa salpingitisom

1,0

0,8; 1,3

 

Da, s vjerojatnim PID***‡

2,1

0,8; 5,4

 

Da, s potvrđenim PID§

3,4

2,4; 5,0

 

Prethodna operacija jajovoda

 

 

 

Ne

1

 

<0,001

Da

4,0

2,6; 6,1

 

Prethodna primjena oralnih kontraceptiva

 

 

 

Ne

1

 

0,03

Da

0,7

0,5; 1,0

 

Neplodnost u povijesti bolesti

 

 

 

Ne

1

 

<0,001

<1 godine

2,1

1,2; 3,6

 

1-2 godine

2,6

1,6; 4,2

 

>2 godine

2,7

1,8; 4,2

 

 

Napomena: Prikazani su samo faktori rizika koji su povezani sa značajnim trendom (p vrijednost) izvanmaternične trudnoće logističkom regresijom. Napomena: Prethodne izvanmaternične trudnoće i više seksualnih partnera NISU bili uključeni u finalnu logističku regresijsku analizu. Međutim, u univarijantnoj analizi: za žene s 1 prethodnom izvanmaterničnom trudnoćom vrijednost OR = 12,5; za žene s ≥ 2 prethodne izvanmaternične trudnoće vrijednosti OR = 76,6, (za p <0,001 za trend); za broj seksualnih partnera u životu > 5, vrijednost OR = 1,6, za broj seksualnih partnera u životu 2-5, vrijednost OR = 1,0 (p = 0,003 za trend)

 

U jednom drugom ispitivanju slučajeva s kontrolnom skupinom nije dokazana značajna povezanost izvanmaternične trudnoće s prethodnim spontanim pobačajem
Vjerojatna upalna bolest zdjelice, povezana s vrućicom, bolovima u trbuhu i vaginalnim iscjetkom
§ Upalne bolesti zdjelice potvrđene laparoskopijom i/ili pozitivnim serološkim testovima na Chlamydia Trachomatis
* CI- interval pouzdanosti (eng. confidence interval)
** OR - omjer izgleda (eng. odds ratio)
*** PID - upalna bolest zdjelice (eng. pelvic inflammatory disease)

verzija 2, srpanj 2021.
MA-MIR-HR-0009-1; 29 Jul 2021