VODIČ ZA LIJEČNIKE O ISPRAVNOJ I SIGURNOJ INTRAVITREALNOJ PRIMJENI LIJEKA EYLEA (aflibercept)

Alt tag
Alt tag

VODIČ ZA LIJEČNIKE O ISPRAVNOJ I SIGURNOJ INTRAVITREALNOJ PRIMJENI LIJEKA EYLEA (aflibercept)

VIDEO PRIKAZ POSTUPKA PRIMJENE INTRAVITREALNE INJEKCIJE

VIDEO PRIKAZ POSTUPKA PRIMJENE INTRAVITREALNE INJEKCIJE

Verzija 7, kolovoz 2020
MA-EYL-HR-0018-1; 16 Sep 2020