VODIČ ZA LIJEČNIKE O ISPRAVNOJ I SIGURNOJ INTRAVITREALNOJ PRIMJENI LIJEKA EYLEA (aflibercept)

Alt tag
Alt tag

VODIČ ZA LIJEČNIKE O ISPRAVNOJ I SIGURNOJ INTRAVITREALNOJ PRIMJENI LIJEKA EYLEA (aflibercept)

UPUTE ZA UPORABU / RUKOVANJE

Priprema injekcije

 • Intravitrealne injekcije smije davati osposobljeni liječnik s iskustvom u primjeni intravitrealnih injekcija, prema medicinskim standardima i važećim smjernicama
 • Općenito je potrebno osigurati odgovarajuću anesteziju i asepsu, uključujući topikalni mikrobicid širokog spektra (npr. povidon jodid primijenjen na kožu periokularno, vjeđe i površinu oka)
 • Proširenje zjenica prije primjene injekcije nije potrebno
 • Napunjena štrcaljka i bočica namijenjeni su samo za jednokratnu primjenu u jedno oko. EYLEA nije odobrena za višestruko doziranje, dodatno miješanje s drugim proizvodima ili podjelu sadržaja bočice. Primjena više od jedne injekcije iz napunjene štrcaljke ili bočice može dovesti do kontaminacije te posljedično do infekcije
 • Preporučuje se kirurška dezinfekcija ruku, sterilizirane rukavice, sterilni prekrivač i sterilni okularni spekulum (ili ekvivalent)
 • Za intravitrealnu injekciju mora se koristiti 30 G x 12,7 mm igla

 

 

Napunjena štrcaljka

 

 1. Kad budete spremni primijeniti lijek EYLEA, otvorite kutiju i izvadite sterilizirani blister. Pažljivo otvorite blister, pazeći na sterilnost sadržaja. Štrcaljku odložite na sterilnu pliticu dok ne budete spremni sastaviti je.
 2. Koristeći se aseptičnom tehnikom, izvadite štrcaljku iz steriliziranog blistera.
 3. Da biste uklonili zatvarač sa štrcaljke, držite štrcaljku jednom rukom, a palcem i kažiprstom druge ruke uhvatite zatvarač štrcaljke.

  Napomena: Zakrenite zatvarač štrcaljke (nemojte odlomiti).Napomena: Zakrenite zatvarač štrcaljke (nemojte odlomiti).
 4. Da biste izbjegli narušavanje sterilnosti lijeka, nemojte izvlačiti klip.
 5. Koristeći se aseptičnom tehnikom, čvrsto navijte iglu za injekciju na Luer-lock vrh štrcaljke.

  Napomena: Zakrenite zatvarač štrcaljke (nemojte odlomiti)_2
 6. Držeći štrcaljku s iglom usmjerenom prema gore, provjerite ima li mjehurića u štrcaljki. Ako su prisutni mjehurići, nježno prstom kucnite po štrcaljki tako da se mjehurići podignu prema vrhu.

  Napomena: Zakrenite zatvarač štrcaljke (nemojte odlomiti)_3
 7. Da biste uklonili mjehuriće i istisnuli suvišak lijeka, polako potisnite tijelo klipa i poravnajte cilindričnu bazu kupole klipa s crnom doznom oznakom na štrcaljki (označava 50 mikrolitara). Suvišak lijeka mora se istisnuti prije injiciranja lijeka kako bi se izbjeglo predoziranje.

  Napomena: Zakrenite zatvarač štrcaljke (nemojte odlomiti)_4

   
 8. Napunjena štrcaljka namijenjena je samo za jednokratnu primjenu. Ekstrakcija višestrukih doza iz napunjene štrcaljke može povećati rizik od kontaminacije i posljedične infekcije. Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal potrebno je zbrinuti sukladno nacionalnim propisima.

 

 

Bočica

 1. Uklonite plastični zatvarač i dezinficirajte vanjski dio gumenog čepa bočice.

  Uklonite plastični zatvarač i dezinficirajte vanjski dio gumenog čepa bočice
 2. Spojite 5-mikronsku filtar-iglu od 18 G priloženu u kutiji na Luer-lock sterilnu štrcaljku od 1 ml.

  Spojite 5‑mikronsku filtar-iglu od 18 G priloženu u kutiji na Luer-lock sterilnu štrcaljku od 1 ml
 3. Potisnite filtar-iglu kroz središte čepa bočice sve dok cijela ne bude u bočici, tako da joj vrh dodiruje dno ili rub dna bočice.
 4. Koristeći se aseptičkom tehnikom, izvucite sav sadržaj lijeka EYLEA iz bočice u štrcaljku, držeći bočicu u uspravnom položaju i blago nagnutu, da se olakša izvlačenje cijelog sadržaja. Kako biste spriječili uvlačenje zraka, pazite da kosi vrh filtar-igle bude uronjen u tekućinu. Nastavite naginjati bočicu tijekom izvlačenja tekućine, držeći kosi vršak filtar-igle uronjen u tekućinu.

  Koristeći se aseptičkom tehnikom, izvucite sav sadržaj lijeka Eylea iz bočice u štrcaljku, držeći bočicu u uspravnom položaju i blago nagnutu, da se olakša izvlačenje cijelog sadržaja

  Nastavite naginjati bočicu tijekom izvlačenja tekućine, držeći kosi vršak filter-igle uronjen u tekućinu
 5. Pazite da dovoljno izvučete klip dok praznite bočicu, kako biste potpuno ispraznili filtar-iglu.
 6. Izvucite filtar-iglu i zbrinite je na ispravan način. Napomena: Filtar-igla se ne koristi za intravitrealnu injekciju.
 7. Koristeći se aseptičkom tehnikom, čvrsto navijte iglu za injekciju od 30 G x 12,7 mm na Luer-lock vrh štrcaljke.

  Koristeći se aseptičkom tehnikom, čvrsto navijte iglu za injekciju od 30 G x 12,7 mm na Luer-lock vrh štrcaljke
 8. Držeći štrcaljku s iglom usmjerenom prema gore, provjerite ima li u štrcaljki mjehurića zraka. Ako su prisutni mjehurići, nježno prstom kucnite po štrcaljki tako da se mjehurići podignu prema vrhu.

  Držeći štrcaljku s iglom usmjerenom prema gore, provjerite ima li u štrcaljki mjehurića zraka
 9. Istisnite sve mjehuriće i suvišnu količinu lijeka polako potiskujući klip, tako da se rub klipa poravna s crtom na štrcaljki koja označava 0,05 ml. Suvišni volumen mora se istisnuti prije injektiranja kako bi se izbjeglo predoziranje.

  Istisnite sve mjehuriće i suvišnu količinu lijeka polako potiskujući klip

  9
 10. Bočica je samo za jednokratnu uporabu. Ekstrakcija višestrukih doza iz napunjene štrcaljke može povećati rizik od kontaminacije i posljedične infekcije. Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal potrebno je zbrinuti sukladno nacionalnim propisima.

Verzija 7, kolovoz 2020
MA-EYL-HR-0018-1; 16 Sep 2020