VODIČ ZA LIJEČNIKE O ISPRAVNOJ I SIGURNOJ INTRAVITREALNOJ PRIMJENI LIJEKA EYLEA (aflibercept)

Alt tag
Alt tag

VODIČ ZA LIJEČNIKE O ISPRAVNOJ I SIGURNOJ INTRAVITREALNOJ PRIMJENI LIJEKA EYLEA (aflibercept)

OPĆENITE UPUTE

EYLEA je namijenjena samo za intravitrealnu primjenu. Smiju je primjenjivati samo osposobljeni liječnici s iskustvom u primjeni intravitrealnih injekcija.

 

Eylea se koristi u sljedećim indikacijama:

 

  • neovaskularna (vlažna) senilna makularna degeneracija (AMD)
  • oštećenje funkcije vida zbog makularnog edema kao posljedica okluzije retinalne vene (okluzija ogranka retinalne vene (BRVO) ili centralne retinalne vene (CRVO))
  • oštećenje vida zbog dijabetičkog makularnog edema (DME)
  • oštećenje vida zbog neovaskularizacije žilnice kod kratkovidnosti (miopijski CNV)

 

Reakcije povezane s intravitrealnim injekcijama

 

Kod primjenjivanja lijeka EYLEA uvijek se moraju koristiti ispravne aseptičke tehnike davanja injekcije.

Dodatno, bolesnike je potrebno pratiti u tjednu nakon primanja injekcije kako bi se u slučaju infekcije omogućilo rano liječenje. Bolesnike je potrebno uputiti da bez odgađanja prijave sve simptome koji bi mogli ukazivati na endoftalmitis ili na bilo koji niže naveden događaj.

 

Intravitrealne injekcije, uključujući injekcije lijeka EYLEA, povezane su s endoftalmitisom, intraokularnom upalom, regmatogenim odignućem mrežnice, razderotinom mrežnice i jatrogenom traumatskom kataraktom.

 

Povećanje intraokularnog tlaka

 

Promatrajte Vašeg pacijenta nakon postupka injektiranja jer je povećanje intraokularnog tlaka opaženo unutar 60 minuta od primjene intravitrealne injekcije, uključujući injekcije lijeka EYLEA.

 

Potrebne su posebne mjere opreza u bolesnika sa slabo kontroliranim glaukomom (ne injicirajte lijek EYLEA dok je intraokularni tlak ≥ 30 mm Hg). Stoga je u svim slučajevima potrebno pratiti intraokularni tlak i perfuziju glave optičkog živca i liječiti u skladu s kliničkom praksom.

 

Žene u reproduktivnoj dobi

 

Žene reproduktivne dobi moraju koristiti učinkovitu kontracepciju tijekom liječenja i najmanje 3 mjeseca nakon zadnje intravitrealne injekcije lijeka EYLEA.

 

Trudnoća

 

Iako je sistemska izloženost nakon primjene u oko vrlo niska, EYLEA se ne smije primjenjivati tijekom trudnoće osim ako je moguća korist veća od mogućeg rizika za plod.

 

Dojenje

 

Ne preporučuje se koristiti lijek EYLEA tijekom dojenja. Potrebno se odlučiti između prekida dojenja ili prekida liječenja lijekom EYLEA, uzimajući u obzir korist dojenja za dijete i korist liječenja za ženu.

Verzija 7, kolovoz 2020
MA-EYL-HR-0018-1; 16 Sep 2020