VODIČ ZA LIJEČNIKE O ISPRAVNOJ I SIGURNOJ INTRAVITREALNOJ PRIMJENI LIJEKA EYLEA (aflibercept)

Alt tag
Alt tag

VODIČ ZA LIJEČNIKE O ISPRAVNOJ I SIGURNOJ INTRAVITREALNOJ PRIMJENI LIJEKA EYLEA (aflibercept)

NAKON INJEKCIJE

  • Odmah nakon primjene injekcije provjerite vid bolesnika (pokreti ruke ili brojanje prstiju)
  • Neposredno nakon intravitrealne injekcije bolesnike treba nadzirati zbog povišenja intraokularnog tlaka. Odgovarajući nadzor može se sastojati od provjere perfuzije glave vidnog živca ili tonometrije. Sterilna oprema za paracentezu treba biti dostupna za slučaj potrebe
  • Nakon intravitrealne injekcije bolesnike treba uputiti da odmah prijave sve simptome koji ukazuju na endoftalmitis (npr. bol u oku, crvenilo oka, fotofobija, zamagljen vid)
  • Primjena antibiotskih kapi za oči nakon intravitrealne injekcije mora biti u skladu s lokalnim ili nacionalnim kliničkim smjernicama.

Verzija 7, kolovoz 2020
MA-EYL-HR-0018-1; 16 Sep 2020